Bankacılık Dışı Finans, Bankacılık Sektörüne Paralel Bir Hızda Büyüyor

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman Şirketleri ve Varlık İdare Şirketlerinin 2022 yılı birinci çeyrek konsolide datalarını açıkladı.

FKB çatısı altındaki dört dalın 2022 yılı birinci çeyrek konsolide bilgilerine nazaran;

– Süreç Hacmi 99,6 milyar TL,

– Etkin toplamı 252,2 milyar TL,

– Öz kaynak büyüklüğü 39,4 milyar TL

– Müşteri sayısı 6,6 milyon olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği Lideri Ali Emre Ballı yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: “Ekonomimizin gücüne, ülkemizin geçmiş periyottaki deneyimlerine ve en kıymetlisi de değişen durumlar karşısında süratli hareket etme kabiliyetine güveniyor; 2022 yılının birinci çeyreğinde bankacılık bölümüne paralel bir büyüme yakalayarak Türkiye iktisadına paha katmaya devam ediyoruz. FKB olarak, tüm üyelerimizle birlikte; gerçek bölümün, ihracatçılarının, KOBİ’lerin ve ferdî müşterilerin gereksinimine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyor, bu anlayışla devam eden çalışmalarımızın sonucu olarak; 2022 yılının birinci çeyreğinde ekonomimize yaklaşık 100 milyar TL’lik finansman sağlamanın memnunluk ve gururunu taşıyoruz. Pandeminin global iktisat üzerindeki olumsuz tesirlerine karşın 2022 yılına başarılı bir başlangıç yapmamız yılsonuna kadar bizlere umut veriyor.

Bankacılık Dışı Finans Dalı Türkiye İktisadına büyüyerek bedel katıyor…

Dört bölümün finansal performansına ait bilgi veren Ballı:Finansal Kiralama dalının alacaklarının 91,7 milyar TL, süreç hacminin de geçen yılın birebir devrine nazaran 96,7 oranında büyüyerek 13,5 milyar TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bölümün etkin büyüklüğü de 118,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl boyunca Finansal Kiralama dalının klâsik faaliyet alanı olan iş ve inşaat makineleri yanında yenilenebilir gücün finansmanına daha fazla odaklandığını görmek, Türkiye’nin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması açısından son derece değerli. Kesim, yenilenebilir güç kümesinin süratle büyümeye devam etmesi ve toplam içindeki hissesinin artırmasıyla birlikte fark yaratıyor. Faktoring dalının; süreç hacminin 66 büyüyerek 69,4 milyar TL düzeylerine ulaştığını, alacaklarının ise 67,1 milyar TL düzeylerinde olduğu görülüyor. Bölümün etkin büyüklüğü 72,2 milyar TL olup; öz kaynakları ise 11,1 milyar TL düzeylerinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri’mizin süreç hacmi 16,6 milyar TL düzeyinde. Faal büyüklüğü 54,6 milyar TL düzeylerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,1 milyon, kesimin alacak büyüklüğü ise 46,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Varlık İdare Şirketleri; bir taraftan dalımızın faaliyetlerinin 6361 sayılı Kanunu kapsamına alınmasına ait kanun değişikliği konusundaki çalışmaları devam ederken, öteki taraftan BDDK tarafından Yeni Yönetmelik’in getirdiği kriterlere tam ahenk sağladıklarını görmekten memnunluk duyuyoruz. Dalın 2022 yılı birinci çeyrek itibariyle öz kaynakları 3,5 milyar TL, etkin büyüklüğü 6,4 milyar TL mertebesine ulaştı. Son olarak; temsil ettiğimiz bölümlerin hizmet verdiği toplam müşteri sayısının, varlık idare şirketlerinin de ortamıza katılmasıyla, 6,6 milyona ulaştığını belirtmek isterim. 2006 yılında BDDK Kontrol ve Düzenleme altına alınmasından bugüne etkin büyüklüğü 11 kat büyüyen kesimlerimizin iktisada katkısı artarak devam edecek. Banka dışı finansal kuruluşların büyüklüğüyle ekonomik büyüme ve gelişme ortasındaki direkt korelasyonu dikkate alındığında; FKB’yi oluşturan dalların büyümesinin, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasındaki ehemmiyeti çok daha âlâ anlaşılacaktır.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.