Birlik ve Dayanışma Sendikasının Acil ve Açık Çağrısıdır.

Toplumun sıhhati ve sıhhat hakkı için emek veren biz doktor, diş tabibi, hemşire, ebe, laboratuvar ve röntgen teknisyenleri, toplumsal hizmetler dahil tüm sıhhat çalışanları olarak ilgili ve yetkililere hatırlatmak istiyoruz.

Bir ülkenin siyasi ve toplumsal siyasetlerinin temel direği güzel işleyen bir sıhhat sistemidir.

Artan Sağlık’ta Şiddet, hastaların önemli hastalık durumunda ilgili uzmanlık alanına ulaşmalarındaki zorluklar, acil servislerde tıbbi ve bilimsel akıl ile açıklanamayacak yoğunluk ve yığılmalar, Aile Hekimliğini birincil hedefi esirgeyici hekimlik dışına yönelten angarya ve iş yükü, yetersiz çalışan istihdamı, emeğin ve sorumluluğun karşılığı olmayan fiyatlar ve bilhassa olumsuz kural ve ortamlar nedeniyle artan istifalar ve özel sıhhat kurumlarına geçişler kamusal sıhhat sisteminin süratle bir tükeniş ve çöküşe ilerlediğini gösteren esas durumlardır.

Çok geç olmadan!

Tüm siyasi ve akademik yetkilileri, kanun koyucu ve yürütücülerini, sıhhat siyasetleri idarecilerini telafi edilemeyecek bir SON yaşanmadan sağduyu ve misyona çağırıyoruz.

İki yıldır devam eden salgın hastalığın daha da arttırması ile ülkemizde sıhhat sistemi çok bir yük ve baskı altındadır. Doktorlar ve sıhhat çalışanları tükenmiş durumdadır. Son devirde artan Covid-19 hadiseleriyle birlikte bu çok yük, çalışanlar üzerindeki gerilim, yorgunluk ve ne yazık ki şiddet artarak devam edecektir.

Pek çok defa yinelenen taleplere karşılık gerek sıhhatte şiddet gerek çalışma ve emeklilik şartları ve fiyatlandırmalar ile ilgili duyurulan düzgünleştirme ve tahliller gereksinimin çok gerisinde ve yetersizdir. Israrla devam edilen ve geliştirildiği söylenen sıhhat idaresi ticari dertleri öncelemeye, sıhhatte sermaye ve endüstriyel yaklaşımı beslemeye devam etmektedir. Açıkça aşikardır ki bu, gözetici ve tedavi edici sıhhat hizmetlerinin kalitesini ve kıymetini bozmaya devam edecektir. Bu nedenle; sağlık sisteminin çöküşünü engellemek, gelecekte insan odaklı ve sürdürülebilir hale getirebilmek ve direkt vatandaşların sıhhat muhtaçlık ve hizmetine yansıyacağı açık olan sıhhat çalışanlarına teşvik edici, hami önlemler oluşturmak için ivedilikle olması gereken ehemmiyet ve ilgiyi göstermeye çağırıyoruz.

Çok geç olmadan, bir an evvel sıhhatte ticarileşmenin sıhhat sistemi üzerindeki olumsuz tesirlerini kabul etmenizi, sıhhat hizmetinin kalite ve işleyişini düzgünleştirmek için bu yaklaşımı sonlandırmanızı, eşit, ulaşılabilir, adil ve nitelikli sıhhate ulaşım için kamu imkanlarına dönülmesini istiyoruz. “Sağlık ticareti” anlayışının sıhhat çalışanlarına dayattığı performans, insanüstü iş yükü, çok ve uzun çalışma saatleri, yetersiz muayene mühlet ve aralıkları ve çok hasta sayısı biçimindeki uygulamalara derhal son verilmesini talep ediyoruz.

Yeniden beşere odaklanan, hem hasta hem çalışan açısından daha hassas ve hakkaniyetli bir sıhhat sisteminde tüm tıbbi, esirgeyici, tedavi ve bakım meslekleri için inançlı, yeterli ve insanca çalışma ortamları mecburî ve yasal şartlardandır. Kâfi çalışan istihdamı, var olanların korunması ve teşviki temel bir gerekliliktir. Sıhhat hizmetlerinin gereklilik ve yüküne nazaran çalışan planlaması ivedilikle uygulanmalı, çalışanları ve hastaları tehlikeye atacak yetersizlik, eksiklik ve uygunsuz şartlardan kaçınılmalıdır. Harika her türlü şarta evvelden hazırlıklı istihdam ile birlikte yeterli ve nitelikli eğitim vazgeçilmez olmalıdır.

Hekim ve sıhhat çalışanlarının iş ve aile istikrarı gözetilmelidir. Çalışma ve dinlenme saatleri özellikli çalışanın statüsü dikkate alınarak risk oluşturmayacak formda belirlenmelidir. İnsani ve özel ihtiyaçları yok sayan süreksiz görevlendirme ve mecburi hizmet yükümlülüğü kaldırılmalıdır.

Toplumun sıhhat şuurunun, sıhhat okur-yazarlığının arttırılması ve geliştirilmesi uzun vadeli bir sıhhat planlaması için gerekli ve kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu maksatla ilköğretim yaşlarından itibaren sıhhat eğitimi ihmal edilmemeli, kâfi vakit ve takviye sağlanmalıdır.

Sağlık alanında çalışan birçok farklı mesleğin gerekli işbirliği geliştirilmeli, kişisel çıkarlar üzerine değil, saygılı ve barışçıl iş ortamının şart ve gerekleri sağlanmalıdır.

Sağlık sisteminin sıkıntılarının tahlilinde hizmeti yapan ve sıhhat dalı içinde yer alan tüm mesleklerin temsilci ve örgütlenmeleri ile birlikte çalışılmalı, görüşülmeli ve tartışılmalıdır. Çok yüklenmiş ve tükenmiş bu sistemin içinde her gün çalışanlar olarak eksiklik ve gereksinimleri, hastaları, sıkıntıları en güzel bilen ve şahsen yaşayanların dinlenmesi ve dikkate alınması en akılcı yoldur.

Talepler ve fikirlerimiz insanca ve insan odaklı bir sıhhat sistemi planlaması için gerekli ve kıymetlidir.

Çok geç olmadan!

Çağrımız duyulmalı, görülmeli ve karşılık bulmalıdır.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Merkez İdare Kurulu

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.