Türkiye’nin devlerinden Sanayi 4.0 için 5G iş birliği

Arçelik, Nokia ve Türk Telekom; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin dayanağı ile Türkiye’de 5G altyapısıyla hayat bulan imalat sanayi teknoloji tahlilleri oluşturmak için [email protected] programını hazırladı. Türkiye’deki 5G teşebbüslerinin imalat sanayine yönelik eser ve tahliller geliştirmesini, bu eserlerin ticarileşme ve globalleşme süreçlerinin desteklenmesini amaçlayan [email protected] programına ecosystem” internet sitesi üzerinden müracaat yapılabiliyor.

Arçelik, Nokia ve Türk Telekom güçlerini birleştirerek, Türkiye’de 5G altyapısıyla hayat bulan imalat sanayi teknoloji tahlillerini geliştiren teşebbüslerin eserlerinin ticarileşme ve globalleşme süreçlerinin desteklenmesi gayesiyle [email protected] programını başlattı. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin dayanağı ile hayata geçirildi. [email protected] programının tanıtılması emeliyle Arçelik Çayırova yerleşkesinde yer alan Arçelik Garage Innovation Hub’da Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, çevrimiçi iştirak gösteren Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Koç Holding Sağlam Tüketim Kümesi Lideri Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu,Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ve Nokia Türkiye Kıdemli Ülke Yöneticisi Özgür Erzincan’ın iştiraki ile bir imza merasimi gerçekleştirildi.

Yeni kuşak irtibat teknolojileri ve bilhassa yerli teknoloji geliştirmenin ehemmiyetine inanan ve bu hususta iş birliğine giden Arçelik, Nokia ve Türk Telekom, [email protected] programı ile Türkiye’deki 5G teşebbüslerinin imalat sanayine yönelik eser ve tahliller geliştirmesini, bu eserlerin ticarileşme ve globalleşme süreçlerinin desteklemesini hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır: “Dördüncü Sanayi İhtilalinin baş döndürücü bir süratle tüm hayatımızı etkilediği bir devirde 5G ve ötesi teknolojiler, bağlantıda büyük bir dönüşüm sağlayarak birçok yenilikçi uygulamanın geliştirilmesi ve yaygınlaşması için altyapı sunuyor. Bu nedenle; katma pahası yüksek, yerli ve ulusal eser ve teknolojilerin geliştirilmesi için ülkemizde güçlü bir 5G ekosisteminin gelişimini kritik görüyoruz. Hakikaten, TÜBİTAK tarihinin en büyük bütçeli takviyesini sağladığımız Uçtan Uca Yerli ve Ulusal 5G Haberleşme Şebekesi Projesi, Ülkemize bu alanda değerli bir araştırma birikimi ve eser geliştirme kabiliyeti kazandırdı. Kamu ve özel dalın iş birliği ile hazırladığımız ”5G ve Ötesi Teknolojiler ile Kontaklı Hayat Yol Haritası”nda 5G teknolojilerinin kritik bedel kattığı dikey kesimlerde performansını doğrulamak, yerli 5G uygulama tahlillerimizi global pazarlara taşımak için atacağımız adımları tanımladık. Akıllı üretim ve lojistik sistemleri, akıllı ulaşım ve araştırma üniversiteleri, teknoparkların yer aldığı Akıllı geliştirme alanlarını öncelikli uygulama temaları olarak belirledik. Bugün kamu ve özel bölümün iş birliği ile hayata geçirdiğimiz [email protected] ile öncelikli uygulama alanlarından birincisi için kıymetli bir işbirliğine gidiyoruz. Akıllı üretim teknolojileri eser ve hizmetlerini geliştiren teşebbüslerimize 5G’nin uygulandığı gerçek bir üretim alanı sunuyoruz. Girişimlerimizi potansiyel müşteriler ile buluşturarak süratli bir halde eserlerini ticarileştirmelerine imkan sağlıyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan: “Telekomünikasyon kesiminin global büyüme, refah ve inovasyon için değeri göz gerisi edilemeyecek durumdadır, gerçekten bir ülke yahut bölgedeki yenilik ve gelişme suratı, çoklukla telekomünikasyon sisteminin yaygınlığına bağlı olmaktadır. Telekomünikasyon altyapısı ve hizmetlerini işletmek ve sürdürmek önemli yatırım gerektirmektedir. Bilhassa 5G ile artış yaşanması öngörülen internet data trafiği ve beraberinde kapasite taleplerinin karşılanması muhtaçlığı ile birlikte bilgi bağlantısının yirmi kata kadar hızlanması bekleniyor. Daha fazla irtibat yoğunluğuna müsaade verecek olan 5G ile tek bir kilometre karede bir milyona kadar temasın desteklenmesi öngörülüyor. Sadece 5G teknoloji pazarının 2030 yılına kadar potansiyel olarak 620 milyar dolara ulaşacağı, 5G’nin yüksek sürat ve asgarî gecikme müddetiyle en âlâ sürümüne ulaşacak olan sıhhat, akıllı hizmetler, tüketici ve medya kullanımının ise global iktisada 1,3 trilyon dolar katkıda bulunması bekleniyor. 5G teknolojisine yerli ve ulusal altyapı eserlerini kullanarak geçmek öncelikli amaçlarımız ortasında yer alıyor. Esasen bu amacın tohumlarını, 2015 yılında verdiğimiz 4.5G yetkilendirmeleri ile attık. Taşınabilir işletmecilerin şebekeye yaptıkları yatırımlar içerisinde yer alan donanım ve yazılım üzere katma kıymeti yüksek eserlerin 45’e varan oranlardaki kısmını yerli eserlerden karşılanmasına ait yükümlülükler getirdik. Birinci yatırım periyodunda çok düşük düzeyde olan yerlilik oranı, 2020-2021 yatırım periyodunda 33’e ulaşmıştır. Gelinen evre, üretim ekosisteminin potansiyelini göstermesi açısından kıymetlidir. Hem üreticilerimizin hem de işletmecilerimizin yerli malı evraklı eser geliştirme ve kullanma uğraşlarını memnuniyetle takip ediyoruz. Bugünkü aktiflikte hem ülkemizin hem de dünyanın önde gelen endüstriyel kuruluşlarından Arçelik’in üretim kapasitesini geliştirecek, hem de özelikle start-uplarımızın eserlerini deneyimleyebilecekleri bir ortam oluşturacak bir çalışmaya daha şahitlik ediyoruz. Bu iş birliğinin öbür firmalara da örnek olmasını diliyorum.” dedi

.

Koç Holding Sağlam Tüketim Kümesi Lideri Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu: “Üretimde başarılı dijital dönüşüm için bilginin toplanması, işlenmesi, transferi ve idaresi kritik değer taşıyor. 5G teknolojisi bu bağlamda stratejik bir altyapı teknolojisi ve global ölçekte rekabet alanı. Şu anda Dünya’da 80’den fazla ülkede yaklaşık 500 milyonun üzerinde 5G abonesi var. 5G’nin fark yarattığı alanlardan biri de sanayi uygulamaları. 5G teknolojisi ile taşınabilir ağlarda saniyede azami 20 Gigabit ve ortalamada 100 megabit suratları deneyimlemek mümkün. Öteki bir deyişle üretimde daha evvel imkansız olan uygulamaları 5G teknolojisiyle uygulamak mümkün, saatler alanları ise çok daha süratli hale getirebileceğiz. En yanlışsız kullanım senaryolarını hayata geçirebilmek için açık inovasyon yaklaşımı gerekiyor. Türkiye’de de 5G ile birlikte bilhassa endüstriyel şirketler için özel taşınabilir şebeke lisanslarının kıymetli bir yeri olacağına inanıyoruz.” dedi.

Arçelik’in faaliyet gösterdiği 146 ülkede start-up’lara dayanak olduğunu ve teşebbüsçü adaylarının çalışmalarını sürekli daha uygun hale getirmeye odaklandığını belirten Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, “Arçelik olarak, start-up ekosistemimizi geliştirmek için teşebbüs dostu uygulamalar geliştirmenin yanı sıra farklı şirketlerle yaptığımız iş birlikleriyle kıymetli adımlar atıyoruz. Dijitalleşme gündemimizde uzun müddettir 5G ve ötesi teknolojiler var. 5G ve ötesi irtibat teknolojilerinin 2030 yılının sonuna kadar, global ölçekte 1,3 trilyon dolar hacminde ekonomik paha yaratması ve bunun 134 milyar dolarının imalat dalındaki uygulamalardan kaynaklanacağı öngörülüyor. 2022 yılının başında Arçelik Çayırova fabrikamızda Türkiye’nin birinci ticari özel taşınabilir şebekesini, Nokia ve Türk Telekom ile çalışarak devreye aldık. Bu altyapıda faaliyet gösteren 42 AGV’mizde 25 performans güzelleşmesi tespit ettik. Yeni uygulama alanlarını da Nokia ve ekosistem paydaşlarımızla belirlemeye devam ediyoruz. Bu iş birliği sayesinde hazırladığımız [email protected] programı ile yenilikçi iş fikirleri olan girişimcilere kıymetli dayanak sağlayarak 5G ekosistemine ve uygulama alanlarının gelişip güçlenmesine değerli katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Özgür Erzincan, Nokia Türkiye Kıdemli Ülke Yöneticisi: “5G, dalda dijital dönüşüm için bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Türk endüstrisinin rekabet avantajını koruyabilmesi için, gelecek vaat eden 5G tabanlı endüstriyel otomasyon kullanım durumlarının ülke seviyesinde gereğince erken tespit edilmesi son derece kıymetli. Bu teşebbüsle ve bu eşsiz iştirakle tam olarak bu misyonu ele alıyoruz ve Nokia’nın dünya çapındaki en son 5G teknolojisi ve tecrübesi burada fark yaratacaktır.”

Sadece teknolojiyi kullanan değil, sahip olduğu patent ve tahlillerle dünyaya teknoloji ihraç eden bir operatör olduklarını vurgulayan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç,iş birliğine dair şu açıklamayı yaptı;Türk Telekom olarak, Türkiye’nin birinci Sanayi 4.0 denemesini yaptığımız 2019 yılından bu yana, akıllı fabrikalar üzerine oluşturduğumuz projelerimizle verimliliği artıran ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran tahliller geliştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucu olarak, Arçelik ve Nokia ile Türkiye’nin birinci endüstriyel özel şebeke tahlili olan ‘Akıllı Fabrika’ uygulamasını hayata geçirdik. Ortaya koyduğumuz bu güçlü iş birliği sayesinde değerli yararlar elde edildiğini görmekten büyük memnunluk duyuyoruz. Bugün, duyurusunu yaptığımız [email protected] programı ile teşebbüslere 5G teknolojisiyle takviye sağlayarak yerli ve ulusal firma ve insan kaynağının gelişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Arçelik Çayırova fabrikasında bu teşebbüslerin gereksinim duyduğu 5G şebeke altyapısını kuracağız ve tıpkı vakitte teşebbüslere 5G eğitimleri verip, teknoloji mentorluğu yapacağız. Programda sorumlusu olduğumuz 5G ve ötesi teknolojiler, klâsik teknolojilerden farklı olarak beraberinde getirdiği düşük gecikme, yüksek kapasite, şebeke dilimleme üzere özellikleri ile servis ve eser çeşitliliğinde farklı tahlillerin kısa vakitte hayata geçirilmesine imkân veriyor. Türkiye’nin önder bilgi ve irtibat teknolojileri şirketi olarak hedefimiz; yerlilik ismine üstlendiğimiz öncü rolümüzü pekiştirerek, ülkemizi Sanayi 4.0’a hazır hale getirmek ve 5G’nin tüm bölümlerde aktif kullanımını sağlamak. Yerli ekosistemin gelişimi manasında da büyük değere sahip olan bu iş birliğinin başka kesimler için de cesaretlendirici bir model olacağına inanıyoruz.”

Projeler Çayırova yerleşkesinde uygulanacak

[email protected] programında teşebbüslere eğitim, mentorlük, finansman takviyesi üzere yararlar sağlanacak. Tıpkı vakitte teşebbüslerle canlı saha uygulama testleri yapılacak, geliştirdikleri eser ve tahlilleri kesim temsilcilerine sunacakları aktiviteler düzenlenecek. 4 kademeden oluşan programda birinci olarak teknoloji teşebbüslerinin müracaatları alınacak ve değerIendirmeyi geçenler eğitim evresine geçecek. Teknoloji teşebbüslerinin birçoğunun üretimi yakından tanıması hedefiyle üretim, 5G teknolojileri, girişimcilik ve KOSGEB dayanaklarının anlatıldığı bir eğitim sürecinin akabinde teşebbüsler, kurulacak 5G şebeke altyapısının kullanılacağı Arçelik’in üretim alanında tanımlanan bahislerde Proof of Concept (PoC)’ler ile süreci devam ettirecek. PoC sürecini muvaffakiyetle tamamlayan teşebbüsler son olarak Arçelik ve öbür potansiyel müşterilerin yer aldığı tanıtım ve eşleştirme görüşmelerine katılacak. [email protected] programına müracaat yapacak teşebbüslerin ilgili alanlarda geçmiş deneyimi olması ve fatura kesmiş olması öncelikli kriter ortasında yer alıyor. Ayrıyeten bu teşebbüsler, müracaat kurallarını sağlamaları durumunda KOSGEB’in Ar-Ge, Ür-ge ve İnovasyon Takviye Programına başvurabilecek ve projelerinin konsey tarafından kabul edilmesi durumunda dayanaklardan faydalanabilecek. [email protected] programı için oluşturulan 5G Connected KARTACA, Seyahat ve İsig Denetleme Robotu, Drone ile Sayım, AGV Şekli Aygıt ile Sayım, Drone ile Güvenlik Çeşidi, Smart Sampling ve Indoor Positioning üzere projeler de Arçelik’in Çayırova yerleşkesinde uygulamaya geçirilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.